Všechny otázky Pro občany

Registrace

Kdo se může do systému Aktivní město registrovat?

Do systému Aktivní město se může přihlásit každý občan starší 18 let s vlastní e-mailovou adresou, bez ohledu na své bydliště. Děti mladší 16 let nemohou mít vlastní účet a v systému Aktivní město mohou vystupovat pouze v rámci účtu svého rodiče. Údaje o svých dětech uživatel zadává už při registraci, případně si je může přidat na kartě Osobní údaje, kde je možno spravovat svůj účet.

Děti starší 16 let svůj účet mít můžou, ale jeho funkčnost je omezená. Nemůžou např. sami podávat žádosti o příspěvky a pod., to za ně musí nadále provádět rodič nebo zákonný zástupce. Účet pro tyto starší děti vzniká tak, že rodič v rámci správy svého účtu u dítěte využije tlačítko Vytvořit vlastní účet.

Jak probíhá registrace?

Registrace je přístupná na adrese moje.aktivnimesto.cz/registrace. K tomu, abyste mohli registrací projít, budete potřebovat vlastní e-mailovou adresu. Na jednu adresu je možné se zaregistrovat pouze jednou. Pokud již na danou adresu účet existuje, přihlaste se nebo si nechejte poslat údaje pro obnovu hesla.

V registračním formuláři zvolte, ke kterému Aktivnímu městu se chcete přihlásit a vyplňte Vaše osobní údaje a údaje o Vašich dětech (pole označená hvězdičkou jsou povinná). Jméno a bydliště prosím vyplňujte tak, jak jsou uvedena v občanském průkazu nebo rodném listě. I malá nepřesnost včetně diakritiky může způsobit, že následně nebudete systémem ověřeni.

Dokončením registrace potvrzujete souhlas se zpracování osobních údajů. Jejich rozsah je popsán v informacích o jejich zpracování, která jsou součástí registračního formuláře.

Po úspěšné registraci obdržíte e-mail s přístupovými údaji a dalšími pokyny.

Co se děje po registraci?

Pár minut po registraci Vám přijdou do mailu přihlašovací údaje. Login (používáme Váš e-mail) a heslo. S nimi se můžete hned přihlásit a podívat se, jaké příspěvky a informace Vaše aktivní město nabízí. Ještě to ale nebude 100% fungovat, musíme Vás totiž ověřit.

Abyste mohli žádat o příspěvky a objednávat aktivity, je potřeba údaje zadané při registraci ještě ověřit. Toto ověření provádí radnice Aktivního města, ke kterému se hlásíte, vůči registru obyvatel a zabere zpravidla 3-5 pracovních dnů. O výsledku Vás vyrozumíme mailem.

Ke kterému Aktivnímu městu se mohu přihlásit?

Při registraci zadáváte výchozí Aktivní město, ke kterému se chcete přihlásit. Toto Aktivní město je pro Vaše výchozí. Systém v tuto chvíli nenabízí možnost zaregistrovat se k více aktivním městům současně.

Co když mají moje děti trvalé bydliště na jiné adrese?

Ničemu to nevadí. V rámci registrace máte možnost u svých dětí zadat jinou adresu trvalého pobytu, než je Vaše. Aby však mohli využít nabídku příspěvků „jejich“ radnice, je potřeba při registraci zadat aktivní město odpovídající bydlišti dětí.

Ověření

Co je ověření?

Abyste mohli žádat o příspěvek a objednávat aktivity, je potřeba mít ověřený účet. K ověření dochází po registraci, provádí ho radnice výchozího Aktivního města vůči registru obyvatel a zabere zpravidla 3-5 pracovních dnů. Ověřují se jak Vaše údaje, tak zadané údaje o Vašich dětech. O výsledku Vás vyrozumíme mailem a rovněž notifikací, to je ten zvoneček v rámci horního menu.

Jak poznám, jestli mám ověřený účet?

Po provedení ověření Vám pošleme e-mail s výsledkem a rovněž se Vám v rámci horní navigační lišty zobrazí notifikace (to je ten zvoneček nahoře). Stav Vašeho účtu a účtu Vašich dětí můžete kdykoliv zkontrolovat po přihlášení na kartě Osobní údaje.

Došlo mi vyrozumění o zamítnutí, co dělat?

Důvodem je skutečnost, že se nepodařilo zadané údaje ověřit vůči registru obyvatel. Jednou z příčin může být chyba ve Vámi poskytnutých údajích v rámci registrace. Žadatelé leckdy nevědomky udělají překlep ve jméně nebo datu narození, zadaná adresa trvalého pobytu také nemusí korespondovat s údaji o osobách vedených v registru obyvatel.

Ujistěte se v administraci vašeho účtu, že Vámi vyplněné údaje jsou správné. Pokud v nich objevíte chybu, opravte je. Nebo nám zavolejte na zákaznickou linku +420 241 043 230 a my se pokusíme zjistit, v čem jiném může být problém.

Příspěvky

Typy příspěvků

Systém Aktivní město v tuto chvíli nabízí dva základní typy příspěvků: příspěvek ve formě elektronického kreditu a elektronických voucherů. Konkrétní typ příspěvku vychází z nastavení dotačního programu a je dán rozhodnutím radnice nebo darující organizace, která prostřednictvím systému uvolňuje finanční prostředky.

Příspěvek ve formě elektronického kreditu

Tento příspěvek je po  schválení příspěvku  nabit ve formě kreditu, který uživatelé spravují pod svým účtem. Obsažené elektronické body pak mohou v systému, obdobně jako na e-shopu, „utrácet“ za nabízené aktivity zapojených poskytovatelů. Příspěvek může být rozdělen i na několik částí. Uživatel pak uplatňuje tolik částí příspěvku, aby jejich součet nepřekročil cenu aktivity.

Příspěvek ve formě elektronických voucherů

Výsledkem žádosti o tento příspěvek je v tomto případě elektronický voucher ve formátu PDF a JPG. Voucher (vytištěný nebo uložený na mobilu) potom mohou uživatelé použít při placení za vybrané služby přímo na pokladnách zapojených poskytovatelů. Tento voucher je možné uplatňovat u zapojených poskytovatelů postupně, při splnění podmínek minimální částky transakce nebo podílu vlastní spoluúčasti.

Jak požádám příspěvek?

Po ověření by už nic nemělo bránit tomu, abyste si zažádali o příspěvek. Na stránce Nabídka příspěvků si jednoduše vyberte ten, který Vás zajímá v jeho detailu jedním kliknutím odešlete žádost.

Pokud máte víc dětí, odešlete žádost pro každé z nich, systém sám kontroluje, který z členů Vaší rodiny má na co nárok.

Podáním žádosti zároveň vyjadřujete souhlas pravidly čerpání daného příspěvku, která jsou součástí formuláře.

Proč se mi systém nenabízí možnost o konkrétní příspěvek požádat?

U každého příspěvku jsou definované podmínky, které musí uživatel splňovat, aby o něj mohl požádat. Mohou to být např. požadavky na věk nebo místo trvalého bydliště. Příkladem je třeba příspěvek pro děti 3 – 18 let z Prahy 6.

Pokud těmto podmínkám uživatel nevyhovuje, nemá možnost v systému žádost podat – tlačítko jehož prostřednictvím se žádost podává, se mu vůbec nezobrazí.

Rovněž je potřeba o příspěvek požádat v určené době, není možné podat žádost před termínem ani po termínu.

Kromě toho obecně platí, že pro čerpání příspěvků, tedy podávání žádostí a uplatňování aktivit, je potřeba mít účet ve stavu ověřený.

Systém mi píše, že uživatel je přespolní.

Adresa Vašeho trvalého neodpovídá podmínkám pro přidělení příspěvku. Nejčastěji je to způsobeno tím, že příspěvek je určen pouze pro obyvatele dané obce /městské části a Vy bydlíte jinde.

V Praze je potřeba rozlišovat městské obvody, správní obvody a městské části. Například Praha-Slivenec spadá do městského obvodu Praha 5, je ale samostatnou městskou částí se svým zastupitelstvem.

Více například zde.

Co následuje po podání žádosti?

Po podání žádosti obdržíte e-mailovou zprávu potvrzující její převzetí. Zpravidla do 24 hodin je žádost posouzena, o jejím schválení nebo zamítnutí rovněž dostanete informaci do mailu.

Po schválení dojde podle typu příspěvku k nabití příspěvku ve formě elektronických bodů na Vaše konto nebo k vytvoření elektronického voucheru.

Aktivity

Co je aktivita?

Aktivita je např. letní tábor, volnočasový kroužek nebo sportovní klub. Zkrátka cokoliv z nabídky registrovaných poskytovatelů, na co lze uplatnit Váš příspěvek.

Jak objednám aktivitu?

Systém Aktivní město neslouží k objednání aktivity. Účast Vašeho dítěte je potřeba s organizátorem dojednat napřímo. Můžete při tom využít kontaktů, které najdete v našem seznamu, ale přihlášku s veškerými náležitostmi a požadavky organizátora tábora/aktivity je třeba řešit přímo s pořádající organizací. Při komunikaci s organizátorem ale uveďte, že část nákladů budete hradit z příspěvku přes Aktivní město. O tuto částku Vám poníží výslednou platbu.

Jak uplatním příspěvek?

Tak, že v detailu aktivity kliknete na tlačítko Uplatnit příspěvek. Tím se Váš příspěvek převede na účet organizátora. Jemu přijde zpráva s potvrzením Vaší platby, podobnou zprávu dostanete do e-mailu také Vy. Její přílohou bude PDF s dokladem, který slouží pro případné prokázání, že jste prostředky ve formě elektronických bodů skutečně odeslali. Doklad si můžete taky stáhnout po přihlášení na stránce Moje transakce.

Vouchery

Jak získám voucher?

Voucher Vám přijde v PDF a JPG spolu se zprávou o schválení příspěvku na mail. Pro každé Vaše dítě přijde samostatný voucher. Vouchery jsou dostupné rovněž po přihlášení na stránce Moje transakce. Voucher si vytiskněte nebo uložte do svého mobilního telefonu.

Kde mohu voucher uplatnit?

Voucher se dá uplatnit pouze zařízení zapojených do konkrétního programu. Jejich seznam najdete po přihlášení na stránce Kde uplatnit voucher.

Jak probíhá uplatnění voucheru?

Na pokladně nahlaste, že chcete k platbě použít příspěvek z Aktivního města a připravte si vytištěný voucher, případně mobil s otevřeným PDF. Pokladní Vám při placení načte obsažený QR kód a o jeho hodnotu poníží cenu vstupného.

Kdy můžu voucher použít?

Platnost voucherů je omezená a vychází z pravidel daného příspěvku. Dobu, po kterou je můžete příspěvek využít, najdete přímo na voucheru.

Za co můžu voucher utratit?

Konkrétní seznam služeb uvedený u každého zapojeného poskytovatele. Obecně se jedná o vstupenky do příslušných zařízení pro děti nebo jejich rodiny. Více informací naleznete po přihlášení na stránce Kde uplatnit voucher.

Lze voucher použít na vícekrát?

Voucher je možné čerpat podle pravidel nastavených subjektem, který vyhlásil daný program.

Někdy je možné voucher uplatnit pouze jednorázově. V jiných případech je možné voucher čerpat postupně, často za splnění podmínky minimální uplatněné částky nebo minimální spoluúčasti v procentech z celkové ceny nákupu.

Konkrétní podmínky příslušného programu naleznete vždy v jeho podmínkách.