Zapojte se do programů měst pro občany!

Jste spolek, podnikatelský subjekt nebo obdobná organizace, která nabízí volnočasové a zájmové aktivity pro děti a mládež nebo i dospělým? Chcete se jako poskytovatel služeb zapojit do Aktivního města?

Zaregistrujte svoji organizaci, nabídněte její aktivity uživatelům a staňte se příjemci prostředků, které radnice v rámci svých programů poskytují na jejich podporu.

Jak postupovat?

Mrkněte na video

Jestli před čtením dáváte přednost videu, máme pro Vás tenhle návod.

Připravila ho Česká rada dětí a mládeže specificky pro program Darujeme kroužky dětem, který systém Aktivní město využívá.

Ostatní projekty zapojených měst a městských částí fungují obdobně.


Nejčastější otázky

Kdo se může do on-line systému Aktivní město registrovat jako poskytovatel?

Jako poskytovatel se do systému může zaregistrovat subjekt, který je buď zapsaným spolkem (nebo jinou formou spolku), obecně prospěšnou společností, fyzickou či právnickou osobou podnikající (např. s.r.o.). Má zájem získat příspěvky uživatelů, které jim poskytla jejich městská část, obec, město nebo jiná darující organizace. A který pořádá a nabízí aktivity (služby), na který lze takové příspěvky uplatnit.

Poskytovatel není omezen místem své působnosti, a to jak z hlediska místa konání, tak i z hlediska sídla poskytovatele. Nevztahuje se na pobyty mimo území ČR.

Termíny pro registraci poskytovatelů, uplatnění příspěvků a další podmínky jsou pro každý vyhlašovaný program specifické a jsou obsaženy v pravidlech konkrétního příspěvku.

Jak probíhá registrace?

Registraci do systému provedete vyplnění tohoto registračního formuláře. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. V rámci registrace udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely programu Aktivní město.

Na základě registrace Vám na zadanou e-mailovou adresu odešleme přihlašovací údaje (login, heslo) do administrace. V administraci editujete nabídku Vašich Aktivit. Postup pro vytvoření nabídky je popsán v manuálu, který je dostupný rovněž v administraci pod záložkou: Dokumenty.

Jak vstupuji do administrace svého účtu?

Do administrace vstoupíte na admin.aktivnimesto.cz, pro přihlášení použijte Váš e-mail a heslo, které jste obdrželi po registraci. V administraci můžete editovat Vaše údaje (logo, název, kontakty atd.), údaje o pobočkách a podobně. Některé položky (login, IČO, bankovní účet apod.) lze upravit pouze po dohodě s Up ČR na základě písemné žádosti.

Primárně ale v administraci máte možnost spravovat nabídku Vašich aktivit (kroužků, kurzů, sportovních oddílů). Naleznete zde jejich přehled, který můžete editovat a případně přidávat další položky. Každou aktivitu potom můžete přiřadit k příspěvku, který nabízí některá ze zapojených radnic nebo darujících organizací občanům. Tím zajistíte, že Vaše aktivita se bude příjemcům příspěvku nabízet a že svůj příspěvek mohou na tuto aktivitu použít.

K dispozici je rovněž přehled transakcí (objednávek) provedených uživateli systému. Každá transakce (tj. každý řádek) představuje jednu objednávku / nákup aktivity, například jedné Vámi nabízené sportovní aktivity na konkrétní datum pro konkrétního příjemce.

Součástí administrace je dále sekce Dokumenty, kde naleznete podrobný manuál a další podklady. Rovněž zde můžete vytvářet další přístupy do administrace vázané na jednotlivé pobočky v případě, že jich máte víc a starají se o ně různé osoby.

Zapomněli jste login nebo heslo?

Jako login použijte e-mail zadaný při registraci. V případě zapomenutého hesla si můžete na tento e-mail nechat zaslat zprávu s proklikem na jeho obnovení. Stránku pro obnovu hesla najdete zde.

V případě, že problémy s přihlášením přetrvávají, kontaktujte nás prosím emailem na [email protected] nebo telefonicky na zákaznickou linku +420 241 043 230. Do emailu napište IČO, pod kterým jste se registrovali my situaci prověříme. Na email, který máte uvedený v registraci, Vám poté bude opět odeslán odkaz na změnu hesla.

Máte vytvořenou Aktivitu, přiřazenou k Příspěvku a přesto se nezobrazuje uživatelům?

Nejprve zkontrolujte stav aktivity v sekci Aktivity. Aby se mohla zobrazovat uživatelů, je potřeba, aby byla přepnuta do stavu Aktivní.

Dále je potřeba ověřit přiřazení vaší aktivity vůči konkrétnímu příspěvku (sekce Přiřazené aktivity). Stav přirazení může být: Neschválená, Schválená nebo Zamítnutá. Pokud se Vaše aktivita nachází ve stavu Neschválená, je to z důvodu, že radnice zařazení Váši aktivity zatím neposoudila. O stavu schválení nebo zamítnutí aktivity radnicí, budete informovaní prostřednictvím e-mailu.

Důvodem zamítnuti může být například nesplnění podmínek programu. V případě schválení bude aktivita viditelná pro všechny uživatelé s daným příspěvkem, kteří pak na ni mohou své příspěvky uplatnit.

Jak probíhá objednání aktivity?

Systém Aktivní město neslouží k objednání volnočasové, sportovní ani táborové aktivity. Uživatelé jsou instruování, že účast každého dítěte je potřeba s organizátorem aktivity dojednat napřímo. Může si Vás v přehledu nabízených aktivit „vyhlédnout“, ale přihlášku s veškerými náležitostmi a požadavky je třeba řešit přímo s Vámi. Při komunikaci uvede, že část nákladů (např. 600,- Kč) budete hradit přes Aktivní město. O tuto částku mu ponížíte výslednou platbu. Pokud rodič již platbu za aktivitu uhradil v plné výši, zkuste se podívat na bod Jaké jsou platební možnosti rodičů?

Teprve pak v detailu Vaší aktivity uplatní svůj příspěvek. Tím se jeho příspěvek převede ve formě elektronických bodů na Váš účet. Zároveň Vám přijde zpráva s potvrzením o uplatnění příspěvku a všechny údaje se zobrazí ve Vašem profilu (administraci).

Uplatnění příspěvku je nutné v administraci potvrdit a tím Vám bude příspěvek v následujícím zúčtovacím období proplacen. Viz další bod níže: Musím došlou objednávku potvrzovat?

Musím došlou objednávku potvrzovat?

Ano, pro dokončení celého procesu je třeba přijetí této transakce potvrdit. Dá se to udělat dvěma způsoby: v administraci Vašeho účtu v sekci transakce kliknutím na tlačítko Potvrdit nebo proklikem na link obsažený přímo v e-mailu potvrzujícím objednávku. Po tomto potvrzení objednávky se její status změní na Dokončená. Pouze takto potvrzené objednávky se statusem Dokončená budou následně proplaceny.

Kdy dostanu proplacené Příspěvky od rodičů?

Operátor systému na základě smluvní spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty garantuje proplacení všech realizovaných transakcí za daný kalendářní měsíc nejpozději do 14 dní po jeho ukončení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který poskytovatel uvedl ve své registraci. Podmínkou proplacení je potvrzení realizované transakce ze strany poskytovatele (viz. bod Musím došlou objednávku potvrzovat?)

Jako podklad k proplacení slouží výpis všech realizovaných a poskytovatelem potvrzených transakcí evidovaných v daném měsíci v uživatelském profilu poskytovatele. Poskytovateli bude ve lhůtě do 5 pracovních dní v následujícím měsíci nahrán na jeho profil v administraci v sekci „VYÚČTOVÁNÍ“, který bude obsahovat celkovou částku proplacených příspěvků za uplynulý měsíc. Současně bude na jeho profil nahrán dokument (Excel) s přehledem všech autorizovaných příspěvků za stejné období.

Jaké jsou platební možnosti rodičů?

Příspěvek lze po individuální dohodě obou stran a stanovení postupu vyplácení a úhrady vyřešit například těmito způsoby:

  • Platbu za Aktivitu rodič ještě neuhradil: Po předešlé dohodě s Vámi provede rodič platbu za aktivitu sníženou o výši přiděleného a potvrzeného příspěvku.
  • Platbu za Aktivitu (kroužek/kurzovné) rodič již uhradil:
    – Příspěvek vyplatíte v hotovosti s daňovým dokladem rodiči zpět při nástupu na aktivitu.
    – Příspěvek vyplatíte převodem z Vašeho účtu na účet rodiče.