FAQPro poskytovateleObjednávky

Kdy dostanu proplacené Příspěvky od rodičů?

Operátor systému na základě smluvní spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty garantuje proplacení všech realizovaných transakcí za daný kalendářní měsíc nejpozději do 14 dní po jeho ukončení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který poskytovatel uvedl ve své registraci. Podmínkou proplacení je potvrzení realizované transakce ze strany poskytovatele (viz. bod Musím došlou objednávku potvrzovat?)

Jako podklad k proplacení slouží výpis všech realizovaných a poskytovatelem potvrzených transakcí evidovaných v daném měsíci v uživatelském profilu poskytovatele. Poskytovateli bude ve lhůtě do 5 pracovních dní v následujícím měsíci nahrán na jeho profil v administraci v sekci „VYÚČTOVÁNÍ“, který bude obsahovat celkovou částku proplacených příspěvků za uplynulý měsíc. Současně bude na jeho profil nahrán dokument (Excel) s přehledem všech autorizovaných příspěvků za stejné období.

Další otázky na téma Objednávky

Jaké jsou platební možnosti rodičů?

Příspěvek lze po individuální dohodě obou stran a stanovení postupu vyplácení a úhrady vyřešit například těmito způsoby:

  • Platbu za Aktivitu rodič ještě neuhradil: Po předešlé dohodě s Vámi provede rodič platbu za aktivitu sníženou o výši přiděleného a potvrzeného příspěvku.
  • Platbu za Aktivitu (kroužek/kurzovné) rodič již uhradil:
    – Příspěvek vyplatíte v hotovosti s daňovým dokladem rodiči zpět při nástupu na aktivitu.
    – Příspěvek vyplatíte převodem z Vašeho účtu na účet rodiče.

Musím došlou objednávku potvrzovat?

Ano, pro dokončení celého procesu je třeba přijetí této transakce potvrdit. Dá se to udělat dvěma způsoby: v administraci Vašeho účtu v sekci transakce kliknutím na tlačítko Potvrdit nebo proklikem na link obsažený přímo v e-mailu potvrzujícím objednávku. Po tomto potvrzení objednávky se její status změní na Dokončená. Pouze takto potvrzené objednávky se statusem Dokončená budou následně proplaceny.

Jak probíhá objednání aktivity?

Systém Aktivní město neslouží k objednání volnočasové, sportovní ani táborové aktivity. Uživatelé jsou instruování, že účast každého dítěte je potřeba s organizátorem aktivity dojednat napřímo. Může si Vás v přehledu nabízených aktivit „vyhlédnout“, ale přihlášku s veškerými náležitostmi a požadavky je třeba řešit přímo s Vámi. Při komunikaci uvede, že část nákladů (např. 600,- Kč) budete hradit přes Aktivní město. O tuto částku mu ponížíte výslednou platbu. Pokud rodič již platbu za aktivitu uhradil v plné výši, zkuste se podívat na bod Jaké jsou platební možnosti rodičů?

Teprve pak v detailu Vaší aktivity uplatní svůj příspěvek. Tím se jeho příspěvek převede ve formě elektronických bodů na Váš účet. Zároveň Vám přijde zpráva s potvrzením o uplatnění příspěvku a všechny údaje se zobrazí ve Vašem profilu (administraci).

Uplatnění příspěvku je nutné v administraci potvrdit a tím Vám bude příspěvek v následujícím zúčtovacím období proplacen. Viz další bod níže: Musím došlou objednávku potvrzovat?