FAQPro poskytovateleObjednávky

Jak probíhá objednání Aktivity?

Systém Aktivní město neslouží k objednání volnočasové nebo pravidelní sportovní Aktivity. Uživatelé jsou instruování, že účast každého dítěte je potřeba s organizátorem Aktivity dojednat napřímo. Může si Vás v přehledu nabízených Aktivit „vyhlédnout“, ale přihlášku s veškerými náležitostmi a požadavky je třeba řešit přímo s Vámi. Při komunikaci uvede, že část nákladů (např. 600,- Kč) budete hradit přes Aktivní město. O tuto částku mu ponížíte výslednou platbu. Pokud rodič již platbu za Aktivitu uhradil v plné výši, zkuste se podívat na bod Jaké jsou platební možnosti rodičů?

Teprve pak v detailu Vaší Aktivity uplatní svůj Příspěvek. Tím se jeho Příspěvek převede ve formě elektronických bodů na Váš účet. Zároveň Vám přijde zpráva s potvrzením platby a všechny údaje se zobrazí ve Vašem profilu (administraci).

Objednávku je nutné v administraci potvrdit a tím Vám bude Příspěvek v následujícím zúčtovacím období proplacen. Viz další bod níže: Musím došlou objednávku potvrzovat?

Další otázky na téma Objednávky

Jaké jsou platební možnosti rodičů?

Příspěvek lze po individuální dohodě obou stran a stanovení postupu vyplácení a úhrady vyřešit například těmito způsoby:

  • Platbu za Aktivitu rodič ještě neuhradil: Po předešlé dohodě s Vámi provede rodič platbu za Aktivitu sníženou o výši přiděleného a potvrzeného Příspěvku (- 600 Kč).
  • Platbu za Aktivitu (kroužek/kurzovné) rodič již uhradil: – Příspěvek vyplatíte v hotovosti s daňovým dokladem rodiči zpět při nástupu na Aktivitu. – Příspěvek vyplatíte převodem z Vašeho účtu na účet rodiče.

Kdy dostanu proplacené Příspěvky od rodičů?

Operátor systému na základě smluvní spolupráce s MČ Praha 5 a MČ Praha 6 garantuje proplacení všech realizovaných transakcí za daný kalendářní měsíc nejpozději do 14 dní po jeho ukončení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který poskytovatel uvedl ve své registraci. Podmínkou proplacení je potvrzení realizované transakce ze strany poskytovatele (viz. bod Musím došlou objednávku potvrzovat?)

Jako podklad k proplacení slouží výpis všech realizovaných a poskytovatelem potvrzených transakcí evidovaných v daném měsíci v uživatelském profilu poskytovatele. Poskytovateli bude ve lhůtě do 5 pracovních dní v následujícím měsíci nahrán na jeho profil v administraci účtu dokument „VYÚČTOVÁNÍ – Daňový doklad“, který bude obsahovat celkovou částku proplacených Příspěvků za uplynulý měsíc. Současně bude na jeho profil nahrán dokument (Excel) s přehledem všech autorizovaných Příspěvků za stejné období.

Musím došlou objednávku potvrzovat?

Ano, pro dokončení celého procesu je třeba přijetí této transakce potvrdit. Dá se to udělat dvěma způsoby: v administraci Vašeho účtu v sekci transakce kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ nebo proklikem na link obsažený přímo v e-mailu potvrzujícím objednávku. Po tomto potvrzení objednávky se její status změní na „Dokončena“. Pouze takto potvrzené objednávky se statusem „Dokončena“ budou následně proplaceny.