FAQPro poskytovateleObjednávky

Jak probíhá objednání aktivity?

Systém Aktivní město neslouží k objednání volnočasové, sportovní ani táborové aktivity. Uživatelé jsou instruování, že účast každého dítěte je potřeba s organizátorem aktivity dojednat napřímo. Může si Vás v přehledu nabízených aktivit „vyhlédnout“, ale přihlášku s veškerými náležitostmi a požadavky je třeba řešit přímo s Vámi. Při komunikaci uvede, že část nákladů (např. 600,- Kč) budete hradit přes Aktivní město. O tuto částku mu ponížíte výslednou platbu. Pokud rodič již platbu za aktivitu uhradil v plné výši, zkuste se podívat na bod Jaké jsou platební možnosti rodičů?

Teprve pak v detailu Vaší aktivity uplatní svůj příspěvek. Tím se jeho příspěvek převede ve formě elektronických bodů na Váš účet. Zároveň Vám přijde zpráva s potvrzením o uplatnění příspěvku a všechny údaje se zobrazí ve Vašem profilu (administraci).

Uplatnění příspěvku je nutné v administraci potvrdit a tím Vám bude příspěvek v následujícím zúčtovacím období proplacen. Viz další bod níže: Musím došlou objednávku potvrzovat?

Další otázky na téma Objednávky

Jaké jsou platební možnosti rodičů?

Příspěvek lze po individuální dohodě obou stran a stanovení postupu vyplácení a úhrady vyřešit například těmito způsoby:

  • Platbu za Aktivitu rodič ještě neuhradil: Po předešlé dohodě s Vámi provede rodič platbu za aktivitu sníženou o výši přiděleného a potvrzeného příspěvku.
  • Platbu za Aktivitu (kroužek/kurzovné) rodič již uhradil:
    – Příspěvek vyplatíte v hotovosti s daňovým dokladem rodiči zpět při nástupu na aktivitu.
    – Příspěvek vyplatíte převodem z Vašeho účtu na účet rodiče.

Kdy dostanu proplacené Příspěvky od rodičů?

Operátor systému na základě smluvní spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty garantuje proplacení všech realizovaných transakcí za daný kalendářní měsíc nejpozději do 14 dní po jeho ukončení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který poskytovatel uvedl ve své registraci. Podmínkou proplacení je potvrzení realizované transakce ze strany poskytovatele (viz. bod Musím došlou objednávku potvrzovat?)

Jako podklad k proplacení slouží výpis všech realizovaných a poskytovatelem potvrzených transakcí evidovaných v daném měsíci v uživatelském profilu poskytovatele. Poskytovateli bude ve lhůtě do 5 pracovních dní v následujícím měsíci nahrán na jeho profil v administraci v sekci „VYÚČTOVÁNÍ“, který bude obsahovat celkovou částku proplacených příspěvků za uplynulý měsíc. Současně bude na jeho profil nahrán dokument (Excel) s přehledem všech autorizovaných příspěvků za stejné období.

Musím došlou objednávku potvrzovat?

Ano, pro dokončení celého procesu je třeba přijetí této transakce potvrdit. Dá se to udělat dvěma způsoby: v administraci Vašeho účtu v sekci transakce kliknutím na tlačítko Potvrdit nebo proklikem na link obsažený přímo v e-mailu potvrzujícím objednávku. Po tomto potvrzení objednávky se její status změní na Dokončená. Pouze takto potvrzené objednávky se statusem Dokončená budou následně proplaceny.