FAQPro poskytovateleRegistrace

Kdo se může do on-line systému Aktivní město registrovat jako poskytovatel?

V návaznosti na aktuálně běžící programy na Praze 5 a 6 se do systému může zaregistrovat poskytovatel Aktivit (služeb), který pořádá a nabízí v období školního roku 2021/2022 pravidelnou sportovní Aktivitu pro děti z Prahy 5 nebo jakoukoliv volnočasovou Aktivitu pro děti z Prahy 6. Je buď zapsaným spolkem (nebo jinou formou spolku), obecně prospěšnou společností, fyzickou či právnickou osobou podnikající (např. s.r.o.). Má zájem získat Příspěvky rodičů, které jim poskytla Městská část Praha 5 či 6 na volnočasové aktivity na Praze 6 nebo pravidelné sportovní aktivity na Praze 5 v tomto školním roce 2021/2022.

Poskytovatel není omezen místem své působnosti, a to jak z hlediska místa konání, tak i z hlediska sídla poskytovatele. Nevztahuje se na pobyty mimo území ČR. Registrace poskytovatelů je možná od 6.9.2021 do 27.12.2021. Příspěvek musí příjemci (rodiče, zákonní zástupci) uplatnit nejpozději do 27.12.2020.

Další otázky na téma Registrace

Jak probíhá registrace?

Registraci do systému provedete vyplnění tohoto registračního formuláře. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. V rámci registrace udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely programu Aktivní město.

Na základě registrace Vám na zadanou e-mailovou adresu odešleme přihlašovací údaje (login, heslo) do administrace. V administraci editujete nabídku Vašich Aktivit. Postup pro vytvoření nabídky je popsán v manuálu (k dispozici zde), který je dostupný rovněž v administraci pod záložkou: Dokumenty.