FAQPro občanyPříspěvky

Co následuje po podání žádosti?

Po podání žádosti obdržíte e-mailovou zprávu potvrzující její převzetí. Zpravidla do 24 hodin je žádost posouzena, o jejím schválení nebo zamítnutí rovněž dostanete informaci do mailu.

Po schválení dojde podle typu příspěvku k nabití příspěvku ve formě elektronických bodů na Vaše konto (MČ Praha 5 a 6) nebo k vytvoření elektronického voucheru (Olomouc).

Další otázky na téma Příspěvky

Systém mi píše, že uživatel je přespolní.

Adresa Vašeho trvalého neodpovídá podmínkám pro přidělení příspěvku. Nejčastěji je to způsobeno tím, že příspěvek je určen pouze pro obyvatele dané obce /městské části a Vy bydlíte jinde.

V Praze je potřeba rozlišovat městské obvody, správní obvody a městské části. Například Praha-Slivenec spadá do městského obvodu Praha 5, je ale samostatnou městskou částí se svým zastupitelstvem.

Více například zde.

Proč se mi systém nenabízí možnost o konkrétní příspěvek požádat?

U každého příspěvku jsou definované podmínky, které musí uživatel splňovat, aby o něj mohl požádat. Mohou to být např. požadavky na věk nebo místo trvalého bydliště. Příkladem je třeba příspěvek pro děti 3 – 18 let z Prahy 6.

Pokud těmto podmínkám uživatel nevyhovuje, nemá možnost v systému žádost podat – tlačítko jehož prostřednictvím se žádost podává, se mu vůbec nezobrazí.

Rovněž je potřeba o příspěvek požádat v určené době, není možné podat žádost před termínem ani po termínu.

Kromě toho obecně platí, že pro čerpání příspěvků, tedy podávání žádostí a uplatňování aktivit, je potřeba mít účet ve stavu ověřený.

Jak požádám příspěvek?

Po ověření by už nic nemělo bránit tomu, abyste si zažádali o příspěvek. Na stránce Nabídka příspěvků si jednoduše vyberte ten, který Vás zajímá v jeho detailu jedním kliknutím odešlete žádost.

Pokud máte víc dětí, odešlete žádost pro každé z nich, systém sám kontroluje, který z členů Vaší rodiny má na co nárok.

Podáním žádosti zároveň vyjadřujete souhlas pravidly čerpání daného příspěvku, která jsou součástí formuláře.

Příspěvek ve formě elektronických voucherů

Tento typ příspěvků v současnosti využívá Olomouc. Výsledkem žádosti o příspěvek je v tomto případě elektronický voucher ve formátu PDF. Voucher (vytištěný nebo uložený na mobilu) potom mohou uživatelé použít při placení za vybrané služby přímo na pokladnách zapojených poskytovatelů.

Příspěvek ve formě elektronického kreditu

Tento typ příspěvků v současné době nabízejí radnice MČ Praha 5 a Praha 6. Po schválení příspěvku dochází k nabití kreditu, který uživatelé spravují pod svým účtem. Obsažené elektronické body pak mohou v systému, obdobně jako na e-shopu, „utrácet“ za nabízené aktivity zapojených poskytovatelů.

Typy příspěvků

Systém Aktivní město v tuto chvíli nabízí dva základní typy příspěvků: příspěvek ve formě elektronického kreditu a elektronických voucherů. Konkrétní typ příspěvku vychází z nastavení dotačního programu a je dán rozhodnutím radnice, která prostřednictvím systému uvolňuje finanční prostředky.