Jak probíhá registrace?

Všechny otázky Pro poskytovatele

Registrace

Kdo se může do on-line systému Aktivní město registrovat jako poskytovatel?

V návaznosti na aktuálně běžící programy na Praze 5 a 6 se do systému může zaregistrovat poskytovatel Aktivit (služeb), který pořádá a nabízí v období školního roku 2021/2022 pravidelnou sportovní Aktivitu pro děti z Prahy 5 nebo jakoukoliv volnočasovou Aktivitu pro děti z Prahy 6. Je buď zapsaným spolkem (nebo jinou formou spolku), obecně prospěšnou společností, fyzickou či právnickou osobou podnikající (např. s.r.o.). Má zájem získat Příspěvky rodičů, které jim poskytla Městská část Praha 5 či 6 na volnočasové aktivity na Praze 6 nebo pravidelné sportovní aktivity na Praze 5 v tomto školním roce 2021/2022.

Poskytovatel není omezen místem své působnosti, a to jak z hlediska místa konání, tak i z hlediska sídla poskytovatele. Nevztahuje se na pobyty mimo území ČR. Registrace poskytovatelů je možná od 6.9.2021 do 27.12.2021. Příspěvek musí příjemci (rodiče, zákonní zástupci) uplatnit nejpozději do 27.12.2020.

Jak probíhá registrace?

Registraci do systému provedete vyplnění tohoto registračního formuláře. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. V rámci registrace udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely programu Aktivní město.

Na základě registrace Vám na zadanou e-mailovou adresu odešleme přihlašovací údaje (login, heslo) do administrace. V administraci editujete nabídku Vašich Aktivit. Postup pro vytvoření nabídky je popsán v manuálu (k dispozici zde), který je dostupný rovněž v administraci pod záložkou: Dokumenty.

Administrace

Jak vstupuji do administrace svého účtu?

Do administrace vstoupíte na admin.aktivnimesto.cz, pro přihlášení použijte Váš e-mail a heslo, které jste obdrželi po registraci. V administraci můžete editovat Vaše údaje (logo, název, kontakty atd.), údaje o pobočkách a podobně. Některé položky (IČ, bankovní účet apod.) lze upravit pouze po dohodě s Up ČR na základě písemné žádosti.

Primárně ale v administraci máte možnost spravovat nabídku Vašich Aktivit (kroužků, kurzů, sportovních oddílů). Naleznete zde jejich přehled, který můžete editovat a případně přidávat další položky. Každou Aktivitu potom můžete přiřadit k Příspěvku, který nabízí některá ze zapojených radnic svým občanům. Tím zajistíte, že Vaše Aktivita se bude příjemcům Příspěvku nabízet a že svůj Příspěvek mohou na tuto Aktivitu použít.

K dispozici je rovněž přehled transakcí (objednávek) provedených uživateli systému. Každá transakce (tj. každý řádek) představuje jednu objednávku / nákup Aktivity, například jedné Vámi nabízené sportovní Aktivity na konkrétní datum pro konkrétního příjemce.

Součástí administrace je dále sekce Dokumenty, kde naleznete podrobný manuál a další podklady. Rovněž zde můžete vytvářet další přístupy do administrace vázané na jednotlivé pobočky v případě, že jich máte víc a starají se o ně různé osoby.

Zapomněli jste login nebo heslo?

Jako login použijte e-mail zadaný při registraci. V případě zapomenutého hesla si můžete na tento e-mail nechat zaslat zprávu s proklikem na jeho obnovení. Stránku pro obnovu hesla najdete zde.

V případě, že problémy s přihlášením přetrvávají, kontaktujte nás prosím emailem na [email protected] nebo telefonicky na zákaznickou linku +420 241 043 230. Do emailu napište IČO, pod kterým jste se registrovali my situaci prověříme. Na email, který máte uvedený v registraci, Vám poté bude opět odeslán odkaz na změnu hesla.

Nemůžete se přihlásit do účtu?

Zkontrolujte si, zda používáte správné přihlašovací údaje, které jste obdrželi v e-mailu o registraci. Dejte pozor na velká a malá písmena. Pokud se přesto nemůžete do administrace svého účtu přihlásit, napište nám e-mail na [email protected]. Žádost napište z e-mailu, který jste uvedli při registraci do systému.

Máte vytvořenou Aktivitu, přiřazenou k Příspěvku a přesto se nezobrazuje uživatelům?

Zkontrolujte si v administraci stav Vaší Aktivity. Najdete ho v administraci v sekci: Přiřazené Aktivity. Stav Vaší Aktivity může být: – neschválená – schválená – zamítnutá. Pokud se Vaše Aktivita nachází ve stavu neschválená, je to z důvodu, že radnice zařazení Váši Aktivity zatím neposoudila. O stavu schválení nebo zamítnutí Aktivity radnicí, budete informovaní prostřednictvím e-mailu.

Důvodem zamítnuti může být například nesplnění podmínek programu tím, že volnočasová Aktivita není pravidelnou sportovní Aktivitou dle podmínek radnice Prahy 5. V případě schválení bude Aktivita viditelná pro všechny uživatelé dané městské části a uživatel si Aktivitu má možnost objednat.

Objednávky

Jak probíhá objednání Aktivity?

Systém Aktivní město neslouží k objednání volnočasové nebo pravidelní sportovní Aktivity. Uživatelé jsou instruování, že účast každého dítěte je potřeba s organizátorem Aktivity dojednat napřímo. Může si Vás v přehledu nabízených Aktivit „vyhlédnout“, ale přihlášku s veškerými náležitostmi a požadavky je třeba řešit přímo s Vámi. Při komunikaci uvede, že část nákladů (např. 600,- Kč) budete hradit přes Aktivní město. O tuto částku mu ponížíte výslednou platbu. Pokud rodič již platbu za Aktivitu uhradil v plné výši, zkuste se podívat na bod Jaké jsou platební možnosti rodičů?

Teprve pak v detailu Vaší Aktivity uplatní svůj Příspěvek. Tím se jeho Příspěvek převede ve formě elektronických bodů na Váš účet. Zároveň Vám přijde zpráva s potvrzením platby a všechny údaje se zobrazí ve Vašem profilu (administraci).

Objednávku je nutné v administraci potvrdit a tím Vám bude Příspěvek v následujícím zúčtovacím období proplacen. Viz další bod níže: Musím došlou objednávku potvrzovat?

Musím došlou objednávku potvrzovat?

Ano, pro dokončení celého procesu je třeba přijetí této transakce potvrdit. Dá se to udělat dvěma způsoby: v administraci Vašeho účtu v sekci transakce kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ nebo proklikem na link obsažený přímo v e-mailu potvrzujícím objednávku. Po tomto potvrzení objednávky se její status změní na „Dokončena“. Pouze takto potvrzené objednávky se statusem „Dokončena“ budou následně proplaceny.

Kdy dostanu proplacené Příspěvky od rodičů?

Operátor systému na základě smluvní spolupráce s MČ Praha 5 a MČ Praha 6 garantuje proplacení všech realizovaných transakcí za daný kalendářní měsíc nejpozději do 14 dní po jeho ukončení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který poskytovatel uvedl ve své registraci. Podmínkou proplacení je potvrzení realizované transakce ze strany poskytovatele (viz. bod Musím došlou objednávku potvrzovat?)

Jako podklad k proplacení slouží výpis všech realizovaných a poskytovatelem potvrzených transakcí evidovaných v daném měsíci v uživatelském profilu poskytovatele. Poskytovateli bude ve lhůtě do 5 pracovních dní v následujícím měsíci nahrán na jeho profil v administraci účtu dokument „VYÚČTOVÁNÍ – Daňový doklad“, který bude obsahovat celkovou částku proplacených Příspěvků za uplynulý měsíc. Současně bude na jeho profil nahrán dokument (Excel) s přehledem všech autorizovaných Příspěvků za stejné období.

Jaké jsou platební možnosti rodičů?

Příspěvek lze po individuální dohodě obou stran a stanovení postupu vyplácení a úhrady vyřešit například těmito způsoby:

  • Platbu za Aktivitu rodič ještě neuhradil: Po předešlé dohodě s Vámi provede rodič platbu za Aktivitu sníženou o výši přiděleného a potvrzeného Příspěvku (- 600 Kč).
  • Platbu za Aktivitu (kroužek/kurzovné) rodič již uhradil: – Příspěvek vyplatíte v hotovosti s daňovým dokladem rodiči zpět při nástupu na Aktivitu. – Příspěvek vyplatíte převodem z Vašeho účtu na účet rodiče.