Praha 6 podpoří přípravu na přijímačky pro deváťáky

Praha 6 podpoří přípravu na přijímačky pro deváťáky

publikováno: 6. února 2024rubrika: Aktuálně

Praha 6 se snaží dlouhodobě podporovat vzdělanost, a proto se rozhodla podpořit rodiče žáků devátých tříd a poskytnout jim příspěvek na financování přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Příspěvek dva tisíce korun mohou získat rodiče žáků 9. tříd ze všech základních škol zřizovaných městskou částí Praha 6. Smyslem příspěvku je snížit stále rostoucí náklady na přípravu deváťáků na střední školy: přípravné kurzy, zkoušky nanečisto, příprava na talentovky a podobně.

„V loňském roce jsem absolvoval rozhovor pro školní časopis, který se mnou shodou okolností vedli dva deváťáci, a tam se zrodila myšlenka, jak podpořit rodiče těchto dětí a poskytnout jim příspěvek na přípravu na přijímací zkoušky,“ říká starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek.

Podmínkou pro získání příspěvku je splnění věkové hranice (datum narození 1. září 2006 – 31. srpna 2011), trvalý pobyt na území městské části Praha 6 a ve školním roce 2023/24 také docházka do 9. třídy některé z 15 škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 6:

 • ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6
 • ZŠ a MŠ, Praha 6, Bílá 1
 • ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26
 • ZŠ Dědina, Praha 6, Žukovského 6
 • ZŠ a MŠ Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930
 • ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek, Praha 6, Sušická 29
 • ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1
 • ZŠ Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52
 • ZŠ a MŠ, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43
 • ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2
 • ZŠ Norbertov, Praha 6, Norbertov 1
 • ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6
 • ZŠ Petřiny – sever, Praha 6, Na okraji 43
 • ZŠ, Praha 6, Pod Marjánkou 2
 • ZŠ a MŠ T.G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6

 

Příspěvek bude poskytnut ve formě 4 voucherů á 500 Kč. A lze ho uplatnit buď na přípravný kurz nebo na jednotlivé testy na nečisto. Celkem bude mezi „deváťáky“ z Prahy 6 rozdělena částka ve výši 1 000 000 Kč.

„Nejen podpora výuky cizích jazyků, na kterou v letošním roce vynakládáme miliony korun, ale i podpora přípravy na přijímací řízení žáků našich devátých tříd. To jsou projekty, na něž jsme u nás na šestce právem pyšní a hodláme v nich pokračovat i v budoucnu, protože vzdělaní občané, to je základ zdravé společnosti. A díky platformě Aktivní město jsme mohli v relativně krátkém čase tento nový program představit,“ říká místostarostka městské části Praha 6 Mariana Čapková.

Další novinky