V novém školním roce opět spouštíme program Aktivní město Praha 5 s příspěvky na pravidelnou sportovní činnost dětí

Novinky z Aktivního města